החל משנת 2019 – מסלול מהיר לטיפול בניכור הורי

בית המשפט יצא בנוהל מסלול מהיר לטיפול בניכור הורי בו מינה שופטים ייחודים בכל מחוז אשר הולכים ומתמקצעים בתחום של הניכור ההורי. נתן להם את האפשרות להפנות את הטיפול למכונים פרטים ובדרך כלל בית המשפט דורש מאותו מומחה תוכנית ליווי תוך זמן קצר של מספר ימים מצומצם וזאת לאישור בית המשפט.

כל בקשה דחופה לטיפול בניכור הורי מועברת באופן אוטומטי לשופט המתעסק בתחום בכל מחוז ומחוז.

בית המשפט לא מסתפק בכך והוא יותר מעקב צמוד לאחר תוצאות הטיפול. ואם צד לא משתף פעולה בית המשפט מתעדכן באופן רציף ויכול לתת סנקציות כמו למשל אי הופעה לטיפול של אחד הצדדים יגרור קנסות.

יתרה מכך, המומחים הם מהמגזר הפרטי והם שם דבר בתחום וחוקרים של הניכור ההורי. לכם ישנם מעטים מאוד כרגע.

מסלול מהיר לטיפול בניכור הורי כבר נותן את אותותיו. כמה חודש אחריי הקמת הפיילוט וישנן תוצאות בשטח בעזרה לילדים במצב בו הם מנוכרים וזוכים לטיפול מהיר.

הסדר זה – המפקיד את מינוי המומחה בידי בית המשפט, ויוצר רשימה סגורה של מומחים העומדים בדרישות סף מקצועיות מסוימות – נובע מן הרגישות הכרוכה בבירור הסוגיות העומדות בליבת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. הוא מבטא, בין היתר, את הצורך להבטיח כי ההחלטות שיתקבלו יישענו על תשתית מקצועית מוצקה, ויעלו בקנה אחד עם עקרון טובת הילד וזכויות היסוד להורות ולמשפחה.

בית המשפט רשאי, אף שלא בהסכמת בעלי הדין, למנות מומחה מטעמו, שיגיש לו חוות דעת בכתב בכל ענין הנוגע לעניני המשפחה; המומחה ייבחר מתוך רשימת המומחים, כמשמעותה בסעיף 4 לצו בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעוליתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996 (להלן – צו ההקמה); בבחירת המומחה ייוועץ בית המשפט עם בעלי הדין; לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה בדבר מינוי מומחה מסוים, יבחר בית המשפט את המומחה.

העמדה היא כי ילד לא יכו להתגרש מהוריו ובאין סיבה מוצדקת הילד יטיב עימ להיות בקשר עם שני הוריו.

סגירת תפריט